Strona główna

Jacek Łeszega

 

 

9.06.2017 – 12.06.2017 – Wyjazd na Podlasie do Sokółki w ramach projektu „Podkarpacie na Podlasiu, Podlasie na Podkarpaciu” oraz w celu realizacji hasła promocyjnego - „Miasto i gmina Ustrzyki Dolne przyjazne turystom”

 

W dniu 9 czerwca Zespół Tańca Ludowego „Bandanki” oraz twórcy ludowi, rzemieślnicy, branża turystyczna i muzealna, przedstawiciele stowarzyszeń, samorząd gminny udają się na Podlasie do Sokółki w celu promocji miasta i gminy Ustrzyki Dolne.

Jest to wynikiem współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne i Gminą Sokółka, którą zapoczątkował burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Bieszczadzkiego i Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Przedstawiciele Gminy Ustrzyki Dolne zaprezentują atrakcje turystyczne oraz walory kulturalne i artystyczne ustrzyckiej gminy. Jest to pierwszy w dziejach Ustrzyk Dolnych wyjazd promocyjny przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne w kierunku północno – wschodnim. Organizatorami wyjazdu na Podlasie są burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Kategoria: