Aktualności

Jacek Łeszega

 

 

Schemat przedstawia funkcjonowanie Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji wraz z Izbą Regionalną.

 

Z centrum turystę kierujemy do naszej Izby Regionalnej, aby mógł zapoznać się z danym działem. Następnie wyprowadzamy turystę na dany szlak/dane szlaki. W ten sposób staramy się zatrzymać turystę na dłuższy czas w naszej gminie. To wstęp do naszej propozycji promowania dziedzictwa kulturowego, historii oraz atrakcji turystycznych ustrzyckiej gminy.

 

Kategoria: