Osobliwości i atrakcje Województwa Podkarpackiego

Jacek Łeszega

 

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Rzeszowskie Muzeum Dobranocek zlokalizowane w centrum miasta prezentuje niecodzienną kolekcję przedmiotów związanych z popularnymi dobranockami PRL-u zgromadzoną przez Wojciecha Jamę. Jest to pierwsze w Polsce muzeum tego typu. Wśród eksponatów znajdują się oryginalne lalki grające w bajkach oraz różnego rodzaju przedmioty z wizerunkami bohaterów popularnych dobranocek. Niektóre eksponaty liczą ponad czterdzieści lat. W Muzeum organizowane są także m.in. warsztaty dla dzieci oraz projekcje filmowych animacji.

Adres:

Adama Mickiewicza 13

35-064 Rzeszów

tel.17 852 57 15Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Jest Oddziałem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Zostało ono otwarte we wrześniu 2001 roku. Powstało z inicjatywy Muzeum oraz przemyskich fajkarzy i ludwisarzy. Mieści się w zabytkowej, późnobarokowej Wieży Zegarowej wybudowanej w latach 1775-1777, ośmiokondygnacyjnej, wysokiej na 38 metrów, z dwoma tarasami widokowymi. Położenie wieży w centrum przemyskiej starówki sprzyja pełnieniu przez nią funkcji muzealnych. Zwłaszcza, że prezentowane tam zbiory są atrakcją turystyczną dla licznych odwiedzających Przemyśl wycieczek i indywidualnych turystów.. Przemyśl co najmniej od 3. ćwierci XIX wieku był ośrodkiem produkcji fajek, tutaj też przeniosła się z Kałusza wytwórnia dzwonów rodziny Felczyńskich.
W jednym budynku, o ciekawej architekturze, mieszczą się interesująco zaaranżowane obie kolekcje świadcząc o przemyskim rzemiośle. Ze względu na przeprowadzone w ostatnich latach prace remontowe, a także powiększenie kolekcji, ekspozycje fajek zostały zmodernizowane. Dokonano również niewielkich zmian w doborze dzwonków prezentowanych w gablotach.

Adres:
Muzeum Dzwonów i Fajek
ul. Władycze 3
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-96-66
Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie

Od 1989 roku w wyremontowanej kamienicy rzeszowskiego Rynku znajduje się siedziba Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli.Liczące ponad 10 tys. eksponatów zbiory Muzeum Etnograficznego gromadzone były w ciągu 60 lat istnienia Muzeum w Rzeszowie. Przeważają w nich muzealia dotyczące wytwórczości i sztuki ludowej. Bogaty jest zbiór rysunków Józefa Rysia z Łąki, przedstawiający charakterystyczne typy mieszkańców i sceny z ich życia.
Do najcenniejszych należy kolekcja dawnej rzeźby i malarstwa ludowego oraz strojów i haftów będących wyróżnikiem dwóch grup etnograficznych: Rzeszowiaków i Lasowiaków. Muzeum posiada duży zbiór zabawek wykonanych po II wojnie światowej, bogatą kolekcję rzeźb i naczyń ceramicznych, pełny zestaw narzędzi kowalskich, a także narzędzia rolnicze używane w XIX i na początku XX wieku jak: sochy, radła i drewniane pługi. W latach osiemdziesiątych zgromadzono ludowe instrumenty muzyczne: skrzypce, basy oraz cymbały. Plastykę obrzędową reprezentują ubiory i akcesoria kolędnicze związane ze zwyczajami okresu Bożego Narodzenia oraz mundury wraz z przybraniami wielkanocnych straży grobowych. Wśród eksponatów znajdują się także naczynia do przechowywania ziarna i innych produktów, dłubane w drewnie i plecione z wikliny czy korzeni. W Muzeum Etnograficznym znajduje się również archiwum dziejów kultury ludowej ze sprawozdaniami z badań terenowych, prowadzonych podczas organizowanych obozów naukowych, a ponadto: kroniki, pamiętniki, monografie, opracowania obrzędów i teksty folklorystyczne.
Archiwalną dokumentację zabytków kultury ludowej stanowi kilkanaście tysięcy negatywów fotograficznych, ok. tysiąca starych fotografii, blisko 10 tys. rysunków, taśmy z nagraniami wywiadów terenowych i folklorem muzycznym oraz rejestracje wideo tradycyjnych obrzędów. Odrębny dział stanowi Archiwum Franciszka Kotuli zawierające opracowania etnografa, jego korespondencję a przede wszystkim materiały z badań terenowych wraz z kasetami nagrań folkloru.

Ekspozycje stałe Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie:

- Stroje ludowe Rzeszowiaków i Lasowiaków

- Dawna rzeźba ludowa

Adres:
Oddział Muzeum Okręgowego
Rynek 6

35-064 Rzeszów
tel. 17 86 20217Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie

Siedzibę Muzeum zlokalizowano w zaprojektowanym przez Ludwika Boguchwalskiego klasycystycznym dworku, którym od 1970 roku opiekuje się Fabryka Wódek w Łańcucie. W aranżowanych w stylu i duchu końca XIX wieku wnętrzach muzeum możemy prześledzić rozwój i poznać życie codzienne Fabryki. Fotografie, dawne dokumenty, dyplomy, stare etykiety, zachowane butelki o bardzo nieraz wyszukanych kształtach. Dworek - Muzeum otoczony jest parkiem. Przed frontonem budynku dwie białe ławeczki zapraszają do odpoczynku.
Ekspozycja: pomyślana jest w pewnym sensie chronologicznie. Z sieni, gdzie gromadzono najstarsze butelki, niejednokrotnie jeszcze zaplombowane i wypełnione alkoholami, gdzie ustawiono starą maszyne parową, gdzie na ścianach znajdują się dyplomy zawodowe z końca XIX w., przechodzimy do dalszych sal ekspozycyjnych, które prezentują:

- zbiory starych butelek

- dawne metody produkcji wódek.

- zabytkowe wnętrza

- zabytkowe urządzenia rozlewnicze

- historyczne dokumenty

Adres:
Muzeum Gorzelnictwa
ul. Kolejowa 1
37-710 Łańcut
tel. 17 225 20 08


Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Zlokalizowane jest w nowym gmachu wzniesionym w 2008 r. w miejscu kamienic zniszczonych w czasie II wojny światowej. Zbiory tej wielodziałowej placówki liczą ponad 200 000 eksponatów z zakresu m.in. archeologii, historii, numizmatyki, etnografii i przyrody. Wśród stałych ekspozycji dużym zainteresowaniem cieszą się wystawy poświęcone Twierdzy Przemyśl i sztuce sakralnej. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną

Adres:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

oddział:

Muzeum Historii Miasta Przemyśla
Rynek 9

37-700 Przemyśl
tel. 16 678-65-01Centrum Dziedzictw Szkła w Krośnie

Jest to jedyne w Polsce interaktywne centrum turystyczno-kulturalne prezentujące historię hutnictwa szkła w Krośnie. Głównymi atrakcjami muzeum są interaktywne pokazy produkcji i zdobienia szkła, w których odwiedzający mogą brać czynny udział. W piwnicach przedprożnych oraz w sali wystaw czasowych zorganizowano ekspozycje prezentujące zarówno szkło artystyczne, wykonane przez najlepszych polskich twórców, jak i użytkowe. Zainteresowaniem cieszy się także sala poświęcona zastosowaniu szkła w fizyce, w której prezentowane są doświadczenia optyczne. W obiekcie odbywają się także koncerty oraz wernisaże.

Adres:

Blich 2

38-400 Krosno

tel 13 444 00 31

 

 

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Muzeum założone staraniem Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, od 1992 roku podlegające władzom miasta, jest najstarszą samorządową instytucją kultury w Tarnobrzegu.
Jego siedzibą jest zabytkowy spichlerz dworski z 1843 roku, wzniesiony w stylu klasycystycznym według projektu Jana Bogdana Tarnowskiego, wyremontowany i adaptowany dla potrzeb Muzeum, w latach 1989-1991, według koncepcji Adama Wójcika. Murowany z cegły, trójkondygnacjowy budynek, zachował wewnątrz oryginalne stropy modrzewiowe oraz pierwotny układ wnętrz.
Muzeum jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji kolekcjonersko-muzealnych Tarnobrzega: kolekcji hr. Tarnowskich z Dzikowa, Muzeum Powiatowego im. Z. Horodyńskiego jakie istniało w Tarnobrzegu w latach 1908-1915, oraz Muzeum Gimnazjalnego z okresu międzywojennego.

Adres:
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
ul. Pawłowskiego 14
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 79 99


Muzeum Historyczne w Dukli (Pałac w Dukli)

Siedzibą Muzeum Historycznego w Dukli jest XVIII-wieczna rezydencja magnacka, pałac i park rodu Mniszchów z II poł. XVIII wieku. W latach 1764-65 Jerzy August Wandalin Mniszech, marszałek nadworny koronny, starosta generalny wielkopolski i późniejszy kasztelan krakowski, oraz jego żona Maria Amalia z Brühlów przebudowali funkcjonującą tu wcześniej budowlę bastionową w okazały pałac z dwoma oficynami oraz ogrodem. Rezydencja Mniszchów wzniesiona w stylu „entre cour et garden” była jedną z piękniejszych w ówczesnej Polsce. W pałacu znajdowała się pokaźna galeria obrazów oraz biblioteka. Na usługach dukielskiego dworu Mniszchów pozostawała orkiestra, gwardia nadworna oraz straż szwajcarów. W nie istniejącym dziś budynku funkcjonował teatr. Całość założenia pałacowego uzupełniał wspaniały park o symetrycznym układzie alei, stawów oraz szpalerów drzew i kwiatów. W XIX wieku zespół pałacowy był własnością rodziny Męcińskich. Poważnie zniszczony w latach 40-tych XX wieku, został odbudowany po wojnie. Pałac i oficyny, gdzie mieści się dziś Muzeum Historyczne, mają monumentalny i zarazem surowy wygląd. W parku rosną piękne okazy dębów, lip, miłorzębów, wiązów, klonów i robini, w większości pamiętających czasy świetności XVIII-wiecznej rezydencji magnackiej. Odrestaurowany w latach 60–tych stał się siedziba Muzeum Braterstwa Broni. W 1992 roku Muzeum zmieniło swój charakter oraz nazwę. Dziś funkcjonuje pod nazwą Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli, wciąż rozszerzając swa ofertę. Muzeum posiada kolekcje militariów, zbiory związane z dawnymi właścicielami Dukli oraz szeroko pojęte regionalia.

Podział tematyczny wystaw prezentowanych w Muzeum:
1. Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo - parkowego
2. Wystawy militarne:
- Na kierunku dukielskim - działania operacji karpackiej i gorlickiej XII 1914 r. - V 1915 r.
- Józef Piłsudski - życie i działalność na tle polskiego czynu zbrojnego
i niepodległościowego w latach 1914 - 1920
- Wrzesień 1939 roku na Przełęczy Dukielskiej i w Dukli
- Operacja karpacko - dukielska 8 IX - 30 XI 1944 r.
- Uzbrojenie i wyposażenie wojsk walczących w Karpatach w latach 1944 - 1945
- Inspektorat ZWZ - AK "Joachim" Jasło - Krosno - Brzozów - Sanok jako siła zbrojna polskiego państwa podziemnego na Podkarpaciu w latach 1939 - 1944
- Monte Cassino. 2 Korpus Polski gen. W. Andersa

Adres:
Muzeum Historyczne - Pałac
ul. Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla
tel. 13 433-00-85
Muzeum Historyczne w Sanoku

Muzeum prezentuje zbiory:
- Sztuki cerkiewnej
- Sztuka sakralna Kościoła Katolickiego
- Portrety
- Ceramika pokucka
- Sztuka współczesna
- Zbiory archeologiczne
- Zbiory historyczne
- Wystawy czasowe
- Galeria Beksińskiego

Sztuka ludowa

W zbiorach muzeum znajduje się też dość pokaźna ilość malarstwa, grafiki, rzeźby i obrazów na szkle artystów ludowych. Do piękniejszych dzieł należy niewielki krucyfiks z dwoma aniołkami, a także kilka rzeźb przedstawiających Chrystusa Frasobliwego. Wśród obrazów olejnych na uwagę zasługuje malowana niezwykle syntetycznie i dekoracyjnie Św. Zofia z córkami. Rzadko pokazywany na ekspozycjach czasowych jest zbiór drzeworytów ludowych.

 

Sztuka sakralna Kościoła Katolickiego

Zbiory sztuki sakralnej kościoła katolickiego nie są zbyt bogate i nie pozwalają na pełny przegląd. Pochodzą one z dawnych kościołów i kapliczek głównie z diecezji przemyskiej. Są to dzieła anonimowych artystów, choć być może przyszłe badania pozwolą przynajmniej niektóre z nich związać z konkretnymi warsztatami.

 

Zbiory historyczne

Zbiory Działu Historycznego założonego w 1966 r. są różnorodne i bogate. Muzeum posiada m.in. numizmaty, militaria oraz bogaty zbiór tłoków pieczętnych od XIX do XX w. Archiwum gromadzi dokumenty, fotografie i afisze ukazujące przede wszystkim historię Sanoka i ziemi sanockiej.

Niewątpliwie najliczniejszą grupę stanowią monety, a wśród nich najcenniejsza i zarazem najstarsza znaleziona na terenie Polski - złota moneta celtycka, datowana na II w. p.n.e. Jest to stater typu Nike, będący wiernym naśladownictwem monet Aleksandra Macedońskiego. Na awersie przedstawiona jest głowa Pallas Ateny w hełmie korynckim, zaś na rewersie postać Nike, bogini zwycięstwa oraz napis w języku greckim. Stan zachowania monety jest bardzo dobry. Moneta ta została znaleziona w 1965 r. w Trepczy k/Sanoka. Oprócz niej posiada jeszcze przeszło 50 monet antycznych, głównie rzymskich.

Kolekcję uzupełnia ponad 2 tysiące monet i banknotów z różnych okresów i różnych krajów. Wśród banknotów ciekawostkę stanowią pierwsze polskie pieniądze papierowe - bilety skarbowe z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej. Na osobną uwagę zasługuje skarb składający się ze 1007 srebrnych monet szwedzkich i polskich z XVI i XVII w. Znaleziony on został w Tarnawie Dolnej k/Sanoka. Najstarszą monetą jest szeląg lenny Albrechta z 1530 r., natomiast najmłodszą półtorak dla Szwecji bity w Elblągu z 1633 r.

 

Zbiory archeologiczne

Reprezentowane są przez zabytki trzech epok pradziejowych: kamienia, brązu, żelaza, a także historycznego okresu średniowiecza. Zabytki pozyskiwane były w trakcie badań wykopaliskowych, penetracji terenu, bądź ofiarowane przez znalazców świadomych ich wartości naukowej - jedynych źródeł poznania twórczej działalności człowieka, nie opisanej żadnym alfabetem historii.

 

Ceramika pokucka

Bogatą kolekcję w Muzeum Historycznym stanowi spory, bo liczący ponad 360 eksponatów, zbiór ceramiki pokuckiej. Jest to dar przekazany przez Aleksandra Rybickiego w latach 1979/80. Człowiek ten utkwił w pamięci jako barwna postać kolekcjonera, miłośnika sztuki i zabytków. To dzięki niemu mamy możliwość udostępnienia tego największego zbioru ceramiki w Polsce, ukazującego różnorodność form artystycznych zabytków i specyficzny klimat Pokucia.

Adres:
ul. Zamkowa 2
38-500 Sanok
tel.13 46 306 09

 

Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu

W ramach swojej działalności Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią miasta i regionu w postaci archiwaliów, ikonografii, wyrobów rzemiosła, zabytków archeologicznych, numizmatyki, sztuki współczesnej i wydawnictw. Pierwsze obiekty związane z historią Jarosławia zaczęto gromadzić już na początku XX wieku. Po I wojnie Jan Harlender - sekretarz magistratu i późniejszy pierwszy dyrektor Muzeum - postawił sobie za cel utworzenie Muzeum. Jego wielkie zaangażowanie zaowocowało otwarciem placówki 1925 roku, w 550 rocznicę lokalizacji Jarosławia. Muzeum początkowo mieściło się w Ratuszu, a w 1938 roku zostało przeniesione do kamienicy Rynek 5 (kamienica Attavantich) i tam pozostało do końca wojny. W czasie II wojny zbiory były zmagazynowane i nie były udostępnianie. W 1945 roku Muzeum zostało przeniesione do kamienicy Orsettich. Początkowo zajmowało tylko parter, a po remoncie kamienicy ekspozycje zostały rozszerzone na cały budynek.

Adres:
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
Rynek 14
37-750 Jarosław
tel.16 621-54-37


Muzeum Kultury Łemkowskiej w Olchowcu

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Olchowcu to prywatna własność p. Tadeusza Kiełbasińskiego. Muzeum obejmuje zagrodę łemkowską z początku XX w., zbiory eksponatów kultury łemkowskiej i huculskiej – stroje, modele cerkiewek i sprzęty gospodarstwa domowego, zajęć rolniczych i pasterskich oraz zajęć pozarolniczych, zbiory bibliograficzne tematu: Łemkowszczyzna, Huculszczyzna liczące ponad 4 tys. pozycji.

Adres:
Olchowiec 23
38-450 Dukla
tel. 691-098-955


Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Usiłują ocalić od zagłady kulturę, język, tradycję, relikty budownictwa i wszelkie ocalałe pozostałości swej historii. W 1968 roku Teodor (Fedor) Gocz, z pomocą grona działaczy społecznych, urządził w zabytkowej, rodzinnej zagrodzie Izbę pamiątek Kultury Łemkowskiej. Przez lata gromadzono w niej przedmioty związane z historią Łemków. Dzięki uporowi i ofiarności Teodora Gocza i społeczności łemkowskiej, izba pamiątek przekształcona została w muzeum- skansen. Obecnie zespół muzealny tworzą: chałupa mieszkalno-gospodarcza, koniusznia, chlewik, dom-świetlica, spichlerzyk, wiatrak, kaplica, kuźnia cygańska, konstrukcja traka (piły), żuraw studzienny oraz elementy współczesne: pomniki ku czci ofiar Tallerhofu i obozu w Jaworznie. Zabytkowe obiekty pochodzą z końca XIX i początków XX wieku. Oryginalne jest ich wyposażenie: sprzęty, narzędzia rolnicze, meble, wyroby rzemiosła, stroje, dzieła sztuki ludowej.
W budynku koniuszni urządzona jest wystawa historyczna- są tu pamiątki z I i II wojny światowej, głównie broń, mundury, sprzęty wojskowe. W świetlicy prezentowana jest sztuka łemkowska, a wokół zagrody- rzeźby będące efektem organizowanych w skansenie plenerów. Wystawa narzędzi i wyrobów kowalskich znajduje się w kuźni. Poza skansenem stoi stara chata żydowska, jedyna ocalała w tym regionie Polski. Tam również urządzono ekspozycję- judaików.

Przez wiele lat muzeum miało charakter społeczny, w 1996 roku przeszło pod opiekę Muzeum Okręgowego w Krośnie lecz od 1 stycznia 1999 roku opieki tej zostało pozbawione. Zmaga się więc z poważnymi problemami finansowymi grożącymi likwidacją placówki.

Adres:
Zyndranowa
38-454 Tylawa
tel. 13 433 07 12

 

Muzeum Lalek w Pilźnie i filia w Lipinach

Wystawa w Muzeum Lalek składa się z trzech ekspozycji: Pierwsza z nich to lalki świata. To niezwykła wystawa pozwala nam uzmysłowić różnorodność zwyczajów, strojów i kultur innych narodów za pomocą lalek niekiedy bardzo starych i z bardzo odległych stron świata. Wystawa ma na celu rozszerzenie wiedzy o tradycjach i folklorze innych państw. Powstała z potrzeby przybliżenia świata tak dzieciom jak i dorosłym. Bogactwo strojów i egzotyka lalek rozwija wyobraźnię i zmysł estetyczny.

Druga część wystawy są to lalki wykonane w Pracowni Artystycznej "KASIA" w strojach regionalnych i historycznych oraz zestaw lalek służących jako pomoce naukowe. Lalki Polskie w strojach regionalnych i historycznych są wykonywane z naturalnych surowców tkanin jak: ceramika, drewno, tkanina, z zachowaniem tradycyjnych technik. Wiernie odzwierciedlają stroje ludowe. Różnorodność tkanin i dodatków stanowi o odrębności poszczególnych regionów kraju.
W tej części wystawy znajdują się pomoce naukowe do szkół /klasy młodsze/ i przedszkoli takie jak: zestawy kukiełek do teatrzyków, marionetki, pacynki, przywodzące na myśl dzieciństwo wywołujące uśmiech i nostalgię. Integralną częścią wystawy stanowią poszczególne manufaktury, w których zwiedzający mogą zapoznać się z procesem powstawania lalek oraz rekwizytów uzupełniających strój lalki. Pozwala zobaczyć ile trudu, wysiłku i serca należy włożyć by powstała niepowtarzalna lalka.

"NA BABCINYM STRYCHU", bo tak nazywa się nasza kolejna ekspozycja, dorośli przypominają sobie jak będąc dzieckiem świat bajki był taki realny a małym dzieciom nie pozwala wyrosnąć z tego świata magicznego. A to wszystko za sprawą "KOPCIUSZKA", w tej bajce spełniają się najskrytsze marzenia biedna dziewczyna zostaje żoną księcia."KOPCIUSZEK" to literatura światowej klasyki dziecięcej. Na tej bajce wychowywali się nasi dziadkowie, rodzice i my. Sceny te malowane są światłem na podkładzie słowno - muzycznym. Zawarte w bajkach morały mogą stanowić kanwę, na której w szkole można rozbudować potrzebne w danym momencie wątki dobroć i uczciwość zawsze zwycięża. Z wystawy tej wynikają również inne przesłania, jak konfrontacja bajkowej fikcji, nierealnego świata z codziennością. Jeżeli ktoś na własnej skórze zechce doświadczyć jak trudny to fach to zapraszamy niech usiądzie i popracuje razem z nami. A co z tego wyniknie to każdy sam przekona się na miejscu. Oferowane warsztaty pozostawiają swobodę wyboru. Można pracować w pracowni lalkarskiej i szyć pacyny oraz w pracowni ceramicznej puścić wodze fantazji. Należy pamiętać, że jest praca twórcza i być może mamy w sobie jakieś talenty, o które nigdy by się nie ujawniły gdyby nie wizyta w naszym muzeum.

Adres:
ul. Grodzka 24
39-220 Pilzno
tel. 14 672 13 21Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Na Muzeum składa się zabytkowy Dworek z XVIII w., przebudowany z końcem XIX w. oraz zabytkowy park o powierzchni ponad 3 ha. Stanowią one dar narodowy, przekazany Marii Konopnickiej w 1903 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. W 1991 r. oddano do użytku budynek Lamusa (dawniej spichlerz), w którym mieści się część ekspozycji.


Wystawy stałe:
- Dworek Marii Konopnickiej: „Kolekcja Darów Jubileuszowych” oraz ekspozycja wnętrz historycznych z czasów poetki,
- Budynek Lamusa: ekspozycja biograficzno-literacka poświęcona twórczości Marii Konopnickiej pn. "Poleciały pieśni moje".

Wystawy czasowe o różnorodnej tematyce urządza się w budynku Lamusa i udostępnia publiczności po zwiedzaniu ekspozycji literackiej.

Adres:
ul. Konopnickiej 133
38-460 Żarnowiec
tel.: 13 435 20 13


Muzeum Misyjne Sióstr Klawerianek w Krośnie

Muzeum zostało oficjalnie otwarte 14 grudnia 2002 r. Muzeum gromadzi zbiory przywiezione zarówno przez Siostry, pracujące na misjach, jak i podarowane przez innych misjonarzy duchownych i świeckich. Zbiory pochodzą z terenów misyjnych na wszystkich kontynentach.
Jednym z ciekawszych eksponatów są misjonarskie sandały z końca XIX wieku. Sporączęść kolekcji tworzy broń myśliwska, biżuteria, stroje ludowe, instrumenty muzyczne, rzeźba oraz przedmioty kultu.

Adres:
Muzeum Misyjne Sióstr Klawerianek
ul. Łukasiewicza 62
38-400 Krosno
tel. 13 432 16 76Muzeum Motoryzacji w Krośnie

Muzeum powstało w 1991 r. Gromadzone są tu stare motocykle, motorowery i samochody odrestaurowane przez młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie w ramach prac dyplomowych. Opiekunem wszystkich wykonanych jednośladów i dwuśladów jest dyr. Tadeusz Kunka.
Motocykle i motorowery znajdują się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w budynku internatu szkolnego. Samochody natomiast stoją pod wiatami przylegającymi do budynków warsztatów szkolnych.

Zbiory muzeum obejmują:

- 21 motocykli prod. polskiej (SHL, Junak, WFM,WSK), czechosłowackiej (Jawa, motocykl żużlowy 897 DT 500), DDR (MZ, Simson), RFN (NSU), ZSRR (IŻ) i węgierskiej (Panonia),

- 16 motorowerów (m.in. Ryś, Zak, Komar, Cilo, Simson),

- 13 samochodów (Warszawa, Syrena, Zastawa, Moskwicz, Skoda i Trabant).

Adres:
Muzeum Motoryzacji przy Zespole Szkół Mechanicznych
ul. Tysiąclecia 5
38-400 Krosno
tel. 13 432 15 61

  

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Placówka muzealna w Przemyślu, założona w 1909 z inicjatywy miejscowych działaczy społecznych jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Uroczyste otwarcie pierwszej ekspozycji miało miejsce 10 kwietnia 1910. Zalążkiem zbiorów była kolekcja prywatna Kazimierza i Tadeusza Osińskich oraz liczne dary społeczeństwa. W magazynach muzeum znajdują się między innymi obszerne zbiory dotyczące pracy naukowej profesora Rudolfa Weigla: elementy wyposażenia laboratorium instytutu, książki i czasopisma naukowe z publikacjami prac naukowych i referatów, fotografie i gazety z artykułami na temat prof. Weigla ofiarowane w dużej mierze przez prof. Stefana Kryńskiego.

W maju 2016 roku rozpoczęła swą działalność Scena Bunkier w siedzibie Muzeum, która prezentuje spektakle i koncerty, spotkania z twórcami, dziennikarzami i ludźmi kultury.

Adres:
Plac Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 10Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe mieści się od 1954 r. w dawnym budynku klasztornym dawnego konwentu Pijarów wzniesionym w połowie XVII w. Aktualna fasada obiektu z przełomu XVII i XVIII w. została zaprojektowana przez wybitnego architekta Tylmana z Gameren. Wyjątkowej atmosfery wnętrzom dodają również cenne barokowe polichromie w krużgankach parteru oraz unikatowy zespół malowideł w refektarzu klasztornym. Powstałe w latach 30. XX w. muzeum gromadzi ponad 240 000 eksponatów m.in. w działach: Archeologii, Sztuki oraz Historii.

Adres:
35-030 Rzeszów
ul. 3-go Maja 19
tel.17 853 52 78


Muzeum Podkarpackie w Krośnie (Lamp Naftowych)

Muzeum Podkarpackie (wcześniej Okręgowe; popularnie nazywane też Muzeum lamp naftowych) mieści się na terenie starego miasta w dawnym Pałacu Biskupim. Początki tego obiektu sięgają końca XIV w. Drewniany dworek w Krośnie zakupił wówczas Eryk z Winsen, pierwszy biskup przemyski. Cech pałacu nabrał on po rozbudowie i przebudowie w I połowie XVI w. Do 1626 r. był własnością i okresową siedzibą biskupów przemyskich. Po pożarze miasta w 1638 r. odbudowała go kasztelanowa połaniecka Zofia Skotnicka. Zakupiony przez miasto w 1873 r., przez kilkadziesiąt lat służył różnym celom (pomieszczenia dla wojska, szkół, urzędów oraz mieszkalne). Od 1954 r. jest siedzibą Muzeum, początkowo społecznego, zorganizowanego przez PTTK, które w 1958 r. stało się ono instytucją państwową pod nazwą Muzeum w Krośnie. Później jeszcze dwukrotnie zmieniało nazwę na Muzeum Okręgowe (1975) i Muzeum Podkarpackie (2000). W latach 1987-1995 przeprowadzono gruntowny remont zabytkowego obiektu i dobudowano nowe skrzydło wschodnie Muzeum. Muzeum, którego obecnym organizatorem jest województwo podkarpackie, posiada działy: archeologiczny, historyczny, artystyczny, historii oświetlenia, historii szkła i przemysłu szklarskiego, oświatowo-promocyjny, administracyjno-gospodarczy, finansowo-księgowy i bibliotekę.

Muzeum jest również właścicielem połowy kamienicy przy ul. Jana Szczepanika, wcześniej będącej własnością jego współtwórcy - Augusta Mazurkiewicza (1889-1968). Natomiast w Trzcinicy, gm. Jasło organizuje oddział - skansen archeologiczny. Muzeum posiada także pokój gościnny do użytku służbowego.

Adres:
Muzeum Podkarpackie
ul. Piłsudskiego 16
38-400 Krosno
tel. 13 432 13 76Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie

Powstałe w 2012 r. prywatne Muzeum Bombki Choinkowej jest owocem pasji kolekcjonerskiej jego właściciela – Janusza Bilińskiego. Zgromadzony zbiór obejmuje kilka tysięcy eksponatów umieszczonych na choinkach. Część drzewek ubrana jest tematycznie, prezentując m.in. styl amerykański, norweski czy wiktoriański. Specjalna grupę tworzą ozdoby w kształcie atrakcyjnych budynków z terenu Podkarpacia, takich jak zamek w Krasiczynie czy pałac w Łańcucie. Podczas zwiedzania turyści poznają także proces powstawania i zdobienia bombek.

Adres:
Wojska Polskiego 1B
39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 51 88Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku

Przy bazylice mieści się założone w r.1971 przez o. Kajetana Grudzińskiego (+1986) Muzeum Prowincji, które gromadzi przedmioty zabytkowe z utraconych po drugiej wojnie światowej klasztorów wschodnich, a także z innych klasztorów Prowincji. Pomieszczenia poszerzone w ostatnich latach obejmują zbiory obrazów, rzeźb i wytworów rzemiosła artystycznego
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku stanowi integralną część znacznego kompleksu zabytkowego, w skład którego wchodzi wzniesiona w latach 1618-1628 bazylika i klasztor wraz z otoczeniem: basztami, dziedzińcami, murami obronnymi i lasami.

Muzeum mieści się w obrębie południowo-zachodniego pawilonu i części podpiwniczenia południowego skrzydła zabudowań klasztornych. Tworzą je pojedyncze sale znajdujące się na dwóch kondygnacjach położonych nad zakrystią bazyliki, które łączy ze sobą pomieszczenie dolnej strefy wieży zegarowej adaptowane na klatkę schodową. Powyższy ciąg komunikacyjny umożliwia ewakuację od drzwi wejściowych, znajdujących się obok zakrystii, do wejścia wiodącego na najwyższe piętro. Do pomieszczeń muzealnych należy także strych pawilonu, we wnętrzu którego znajduje się sala z widocznymi z elementami pierwotnej więźby dachowej. Z całością wspomnianego dotąd kompleksu pomieszczeń złączone są niewielkie sale ekspozycyjne, których I poziom jest nieco niższy w stosunku do wspomnianych pomieszczeń pierwszego i drugiego piętra. Do wnętrza tych sal prowadzą osobne wejścia ze schodami. Sale łączy jednolity ciąg krętych schodów, komunikujących drugie piętro - z hallem przed zakrystią.

Do najbardziej interesujących części zabudowań muzealnych należą podpiwniczenia. Tworzy je ciąg dwóch sal zlokalizowanych pod południowym skrzydłem klasztoru oraz sala znajdująca się pod zakrystią, której wnętrze otwiera się do niedawno odkrytych fragmentów XVII-wiecznego, podziemnego systemu fortyfikacji.

Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów funkcjonuje w Leżajsku od 1971 roku. Gościło w swych progach wiele wycieczek, dostojników kościelnych i państwowych, pielgrzymów nawiedzających tutejsze sanktuarium, przedstawicieli rozmaitych środowisk, młodzież i dzieci. Od samego początku traktowane jest jako integralna część tutejszego sanktuarium.

Adres:
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów
Pl. Mariacki 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 242 00 06Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Muzeum powstało na początku lat 70. Jest obecnie jednym z największych muzeów przyrodniczych w Polsce. Na trzech piętrach urządzono kilka ekspozycji tematycznych (stałych i czasowych):
- Flora i fauna Bieszczadów
- Geologia Bieszczadów
- Krótkiego podręcznika zoologii
- Bieszczady dawniej i dziś

Adres:
Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BPN w Ustrzykach Dolnych
ul. Bełska 7
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 10 91
Muzeum Przyrodnicze Koniec Świata

Muzeum Przyrodnicze Koniec Świata w Dzierdziówce założyłem w grudniu 2007 roku. Można i będzie można obejrzeć okazy i fotografie głównie z Kotliny Sandomierskiej, ale także z odległych zakątków świata. Nazwę zaczerpnąłem od turystów, którzy prowadzeni przeze mnie w terenie wielokrotnie stwierdzali, że są na końcu świata, bo tak jest tu pięknie. Lokalizacja to dolina dużej rzeki San niedaleko od ujścia do Wisły, gdzie za płotem są słynne podmokłe Lasy Janowskie z "Pojezierzem Janowskim" a tuż za nimi zachodnie Roztocze. Od południa Puszcza Sandomierska ze swoimi wilkami, modliszkami i kraskami, a gdyby wejść na drzewo od zachodu widać Starówkę Sandomierza. Dzierdziówka otoczona jest zakolem starorzeczy Sanu między innymi trzema jeziorami, które zamieszkują bąki, ślepowrony, modliszki, kotewka, różanka, wydra i setki innych cennych gatunków.

 

Zapraszam zarówno osoby indywidualnie zwiedzające okolice Sandomierza czy Lasów Janowskich jak i zorganizowane grupy wycieczkowe. Często odbywają się przyrodnicze wydarzenia kulturalne jak Wieczór Czarnej Topoli czy Dzień Wawrzynka w czasie których zapraszamy na pokazy filmów, slajdów, prelekcje, warsztaty wikliniarskie czy rzeźbiarskie oraz szklankę miejscowego mleka.
Dla wycieczek szkolnych możliwe jest zorganizowanie warsztatów stacjonarnych i terenowych, prelekcji, spaceru z przyrodnikiem, ognisk i innych atrakcji.

Adres:
Dom Ludowy w Dzierdziówce
37-415 Zaleszany
tel. 661 272 711

 

Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach

 

Zbiory zgromadzone w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach liczą 7431 muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii, historii, numizmatyki i malarstwa. Pochodzą one w większości z darów działaczy i sympatyków PTTK, częściowo z zakupów. Z dawnych przedwojennych zbiorów zachowało się niestety niewiele. Muzeum ma do dyspozycji dziewięć pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 250 m2. Ekspozycja stała składa się z pięciu działów: przemysłu naftowego, etnograficznego, artystyczno-historycznego, przyrody i archeologii.

Adres:
ul. Wąska 7/9
38-300 Gorlice
tel. 18 52-26-15


Muzeum Regionalne w Brzozowie

Wystawy stałe:
-
Wyposażenie salonu mieszczańsko - inteligenckiego I połowy XX wieku,
- Wyposażenie izby bogatego chłopa I połowa XX wieku,
- Brzozowski salonik literacko - artystyczny (malarstwo, rzeźba, publikacje),
- Archeologia dawnego powiatu brzozowskiego,
- Brzozów rzemieślniczy,
- Ludzie regionu,
- Z domu Judy ... Żydzi w Brzozowie,
- Przyrodniczo - ekologiczna połączona z tradycją łowiecką

Adres:
Muzeum Regionalne w Brzozowie
ul. Rynek 10
36 - 200 Brzozów
tel. 13 43-418-56


Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Ekspozycja:
W muzeum można oglądać stałą ekspozycję prezentującą włókiennictwo i tkactwo na terenie Ziemi Janowskiej. W galerii fotografii znajduje się stała wystawa : "Historia Janowa Lubelskiego w fotografii".

Adres:
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 3a
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8724308


Muzeum Regionalne w Lubaczowie

Muzeum Regionalne Mieści się w zabytkowym budynku dworskiego spichlerza z XVIII w. Zbiory archeologiczne, historyczne, etnograficzne, artystyczne, reprezentujące m.in. kulturę Kresów.


Adres:
37-600 Lubaczów
ul. Sobieskiego 4
tel. 16 632 18 02Muzeum Regionalne w Mielcu - Pałacyk Oborskich

Muzeum Regionalne w Mielcu ma do dyspozycji dwa obiekty zabytkowe:
Po pracach remontowo - konserwatorskich: Pałacyk Oborskich przy ul. Legionów 73 (siedziba główna).
Budynek "Jadernówka" przy ul. Jadernych 19.
W zasobach muzeum znajduje się ok.10.000 eksponatów pochodzących głównie z darów mieszkańców miasta i regionu.

Adres:
Dworek Oborskich
Samorządowe Centrum Kultury
ul. Legionów 73
39-930 Mielec
tel. 17 586 42 32


Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Istnieje jako instytucja kultury od roku 1999, a we własnej siedzibie (dawny Zamek Lubomirskich) funkcjonuje od r. 2002. Gromadzi, opracowuje i eksponuje zabytki z zakresu archeologii, etnografii i historii, związane z regionem dolnego Sanu, a w dziale sztuki przede wszystkim kolekcjonuje prace młodopolskiego malarza, urodzonego w Rozwadowie, Alfonsa Karpińskiego.

Siedziba:
XVIII-wieczny, odnowiony obiekt zwany Zamkiem Lubomirskich, wzniesiony w latach 80. XVIII w. na potrzeby administracji dominialnej przez Franciszka Grzegorza Lubomirskiego, którego rezydencja znajdowała się w pobliskich Charzewicach.

Wystawy:
wystawa stała
"Z dziejów regionu nadsańskiego” (archeologia, etnografia, historia)

Adres:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
tel.15 844 85 56Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo - badawczym. Działalność placówki skupia się na gromadzeniu, zabezpieczaniu, udostępnianiu dóbr kultury w zakresie: historii rzemiosła i przemysłu oraz rzemiosł artystycznych terenów południowo-wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krosna i najbliższych okolic.
W ciągu 10 lat funkcjonowania Muzeum Rzemiosła zgromadziło 2 tys. eksponatów, obrazujących rzemiosło użytkowe terenów historycznej Galicji ze szczególnym uwzględnieniem Krosna i najbliższych okolic. Zbiory muzealne są pozyskiwane drogą darów, przekazów i zakupów. Większość pozyskanych muzealiów została zgromadzona przez rzemieślników i przekazana w 1990 r. jako dar dla muzeum w związku z uroczystym jego otwarciem. Większość eksponatów to rzemieślnicze rękodzieła.

Adres:
ul. Piłsudskiego 19
38-400 Krosno


Muzeum Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce k. Krosna


Skansen - Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce jest obiektem unikalnym w skali światowej. Na tym skrawku polskiej ziemi narodziła się gałąź przemysłu, która w II połowie XIX w. popchnęła świat w kierunku niebywałego dotąd rozwoju cywilizacyjnego.
Jest rzeczą niezaprzeczalną, że podwaliny pod ten niespotykany rozwój dał Polak Ignacy Łukasiewicz, a Polska stała się kolebką przemysłu naftowego.Żyjemy w epoce dynamicznego rozwoju nauki i techniki. W wyniku tego technologie i konstrukcje tradycyjne wypierane są sukcesywnie przez nowe generacje. A przecież te tradycyjne budowle, maszyny i urządzenia są niepodważalnymi dowodami ciągłości rozwoju nauki i techniki, stanowią dorobek wielu pokoleń naukowców i przemysłowców. Ocalić od zniszczenia i zapomnienia, zgromadzić i otoczyć opieką rzeczowe dokumenty rozwoju przemysłu naftowego, wyeksponować i pokazać młodym pokoleniom, całemu polskiemu społeczeństwu ogromny naukowy i przemysłowy dorobek polskich nafciarzy - taka idea leżała u podstaw zorganizowania Skansenu - Muzeum Przemysłu Naftowego. Cel ten najlepiej mógł być spełniony na terenie czynnej do dziś, najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Zachowały się tam bowiem autentyczne obiekty i dokumenty - świadectwa historii rozwoju przemysłu naftowego od jego narodzin po dzień dzisiejszy. Idea budowy Muzeum powstała jeszcze za życia I. Łukasiewicza, pod koniec XIX w. Doczekała się realizacji w 1960 roku, kiedy to z okazji Jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego powołany został Komitet Opiekuńczy Budowy Skansenu Naftowego. W 1972 r. SITPNiG wykupiło od prywatnych właścicieli około 20 ha terenu, na którym zlokalizowano Muzeum, od tego czasu stało się jego hipotecznym właścicielem. Budowa otoczona została opieką zakładów całego sektora naftowego, pod patronatem Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Ministerstwa Przemysłu Chemicznego

Adres:
38-458 Chorkówka
tel.13 433 34 89Muzeum Skansen w Kolbuszowej

Skansen, pięknie położony na obrzeżu miasta Kolbuszowa, zaprasza gości turystów do obejrzenia zbiorów. Zgromadzone tu eksponaty pochodzą z terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej w widłach Wisły i Sanu oraz dorzecza Wisłoka, zamieszkałych przez ludność dwu grup etnograficznych: Lasowiaków i Rzeszowiaków. Na ponad 25 ha terenu, częściowo porośniętego lasem i zagajnikami, znajduje się ponad 40 dużych obiektów architektury wiejskiej oraz wiele mniejszych. Oprócz zabudowań otoczonych ogródkami przydomowymi i zielenią, zbiory skansenu obejmują sprzęty, narzędzia i przedmioty służące mieszkańcom do pracy i codziennego życia w zagrodzie. Do ciekawych budowli należą: zespół wiatraków, młyn wodny oraz budynki szkoły i karczmy wiejskiej. Ekspozycja muzealna jest ciągle powiększana o nowe obiekty i przedmioty sztuki ludowej zwiększając wartość etnograficzną i turystyczną miasta.


Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96


Muzeum Skansen w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zostało założone w 1958 roku. Prezentuje kulturę ludową pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski). Pod względem ilości obiektów jest największym skansenem w Polsce.
Poszczególne grupy etnograficzne - Pogórzanie, Dolinianie, Łemkowie i Bojkowie - posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne dostosowane do fizjografi terenu. Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród, na terenie skansenu zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku. Najliczniejszą grupę w skansenie stanowią budynki mieszkalne lub mieszkalno-gospodarcze. Znajdują się tutaj również obiekty sakralne, użyteczności publicznej i przemysłowe.

Adres:
Muzeum Budownictwa Ludowego
ul. Traugutta 3
38-500 Sanok
tel. 13 463 09 04 

Muzeum Wsi w Odrzykoniu

Z inicjatywy władz samorządowych gminy Wojaszówka i miejscowej OSP, bazując głównie na zbiórce eksponatów etnograficznych zgromadzonych przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków, powstało w Odrzykoniu pierwsze na Podkarpaciu Muzeum Wsi. Otwarte zostało 16 sierpnia 1998 roku, w ramach obchodów 650-lecia Odrzykonia i zamku odrzykońskiego.

W muzeum zgromadzono liczne eksponaty związane z historią Odrzykonia i "Kamieńca", zbiory etnograficzne, wyroby rzemiosła ludowego, dawny sprzęt strażacki, dokumenty, zdjęcia, pamiątki, stroje ludowe, stare narzędzia, instrumenty muzyczne, akcesoria strażackie, fotografie dokumentujące przeobrażenia gospodarcze i społeczne, mundury i odznaczenia żołnierzy, uczestników ruchu oporu, przedmioty codziennego użytku. Wszystkie te eksponaty przybliżają mieszkańcom ich "małą Ojczyznę", ukazują korzenie, z których wyrośli. Stanowią z pewnością źródło dla przybyszów, udających się do ruin. Pobudzona "Zemstą" Fredry wyobraźnia znajduje się niemal u stóp zamkowego wzgórza, w miejscu gdzie należy zastanowić się nad zmiennością dziejów i ludzkich losów.

Adres:
ul. Jana Pawla II 34
38-406 OdrzykońMuzeum Zamek w Baranowie Sandomierskim

Zespół Pałacowo - Parkowy serdecznie zaprasza do zwiedzania baranowskiego Zamku. Zamek w Baranowie Sandomierskim założony przez Andrzeja i Rafała Leszczyńskich jest jednym z najpiękniejszych zabytków polskiego renesansu. Zbudowany na planie prostokąta z zachwycającym, arkadowym dziedzińcem, otoczonym krużgankami, wspaniałą Galerią Tylmanowską i basztą Falconiego z unikatowymi sztukateriami włoskiego mistrza w oprawie 14 - hektarowego, pięknego parku tworzy kompozycję zniewalającą pięknem.Na Zamku gorąco polecamy zwiedzanie muzeum wnętrz historycznych, Siarki i Archeologii, a także atrakcyjne wystawy czasowe.

Zwiedzanie obejmuje:
- dziedziniec zamkowy
- Salony Gościnne : Malinowy, Klubowy, Zielony
- Basztę Falconiego
- Salę Portretową
- Galerię Tylmanowską
- Muzeum Siarki i Archeologii
- wnętrza historyczne na parterze Zamku, w którym organizowane są atrakcyjne wystawy czasowe.

Adres:
Zespół Pałacowo - Parkowy w Baranowie Sandomierskim
ul. Zamkowa 20
39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 39


Muzeum Zamek w Krasiczynie

Zapraszamy wszystkich miłośników zabytków i architektury do zwiedzenia XVI wiecznego zamku w Krasiczynie, jednego z najpiękniejszych, renesansowych zamków w Polsce.

Zwiedzanie obejmuje:
- dziedziniec zamkowy,
- krypty w Baszcie Boskiej,
- taras widokowy na szczycie Baszty Szlacheckiej,
- aktualną wystawę w Galerii ARP,
- zamkowe lochy.

Adres:
Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Oddział w Krasiczynie
37-741 Krasiczyn
tel. 16 671 83 21


Muzeum Zamek w Łańcucie

Zamek to dawna siedziba magnacka typu pallazo in fortezza, wzniesiona przez Stanisława ks. Lubimirskiego w latach 1628-41. Na przełomie XVIII/XIX wieku pozbawiona cech obronnych stała się znanym w Polsce oraz poza jej granicami założeniem pałacowym otoczonym krajobrazowym parkiem.Od początku XIX w. dobra te aż do 1944 r. były w posiadaniu hr. Potockich. W latach 1889-1911 zamek łańcucki przekształcony został w luksusową rezydencję arystokratyczną, podziwianą w całej ówczesnej Europie. Obecnie jest znaczącym zespołem muzealnym, cieszącym się niezmiennym zainteresowaniem turystów z całego świata a także miejscem ważnych spotkań na szczeblu państwowym, naukowym oraz wydarzeń artystycznych i kulturalnych. W 1996 r. odbyło się tutaj spotkanie dziewięciu prezydentów państw Europy Środkowej.

Zobaczyć tu można:
- kilkadziesiąt zabytkowych wnętrz mieszkalnych z okresu od połowy XVII w. do początku XX w.,
- różnorodne zbiory dzieł sztuki stanowiące ich bogate wyposażenie,
- największą w Polsce kolekcję pojazdów konnych zgromadzoną w autentycznych budynkach Stajni i Powozowni z przełomu XIX/XX w.,
- zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 33 hektarów, kształtowany od połowy XVIII w.,
- eksponaty dotyczące 650 lat historii miasta oraz regionu,
- pamiątki po 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta, wchodzącym ,w okresie II wojny światowej w skład 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka
- Synagogę z 1761 r. z bogatym wystrojem wnętrza oraz kolekcję judaików
- zbiory sztuki cerkiewnej z terenu Polski południowo-wschodniej.

Adres:
Muzeum Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
tel.17 225 20 08


Muzeum Zespół Pałacowo Parkowy w Przeworsku

Muzeum Zespół Pałacowo Parkowy oraz Muzeum Pożarnictwa.Muzeum gromadzi eksponaty z zakresu sztuki (rzemiosła artystycznego, malarstwa, rzeźby i fotografiki), które zgrupowane są przede wszystkim we wnętrzach pałacowych. Wnętrza muzealne mają - zgodnie ze swą historyczną funkcją - charakter apartamentów mieszkalnych, sal reprezentacyjnych i pomieszczeń pomocniczych.Dział Historii Pożarnictwa zajmuje budynki dawnych stajni cugowych. Zbiory te zgromadzone zostały dzięki pasji kolekcjonerskiej przeworszczanina Leona Trybalskiego, którego rodzina przez kilka pokoleń związana była z dziejami miejscowej Straży Pożarnej. Kolekcję tę udostępniono do zwiedzania już w 1956 r. W latach 1990 i 1996 po przeprowadzeniu remontów kolejnych pomieszczeń przeznaczonych na cele wystawiennicze ekspozycja działu została znacznie powiększona i zyskała obecną aranżację.

Adres:
Park 2
37-720 Przeworsk
tel. 16 648 71 45


Muzeum Wsi w Markowej

Zostało założone w1979r. Na terenie gminy Markowa zachowała się stosunkowo duża liczba drewnianych domów pochodzących z okresu od IV ćw. XIX w. do I ćw. XX w. Obiekty znajdujące się na terenie muzeum odzwierciedlają wygląd i układ zagrody kmiecej z terenu wsi Markowa. Muzeum udostępnia zwiedzającym siedem w pełni wyposażonych obiektów: chałupę kmiecą o konstrukcji przysłupowej z 1874 r., stajnię z zagrody kmiecej z końca XIX w., stodołę z wozownią z przełomu XIX i XX w., spichlerz, tzw. sołek z XIX w., wiatrak-koźlak z XX w., chałupę biedniacką z chlewikiem, a także ule kryte strzechą i studnię z żurawiem, jakich używali mieszkańcy Markowej.

Adres:
Muzeum Wsi Markowa

Markowa 1500
37-120 Markowa
t
el. 603-386-102

Muzeum Strachów Polnych


Muzeum Strachów Polnych zostało utworzone w 1998 r. w szkole podstawowej w Lubeni przez nauczyciela historii – Aleksandra Bielendę. Muzeum wystawia ok. 60 eksponatów z posiadanych 120. Strachy pochodzą z regionów całej Polski – część tworzyli uczniowie z różnych zakątków kraju, a część to strachy przekazane przez rolników. Obecnie Muzeum Strachów Polnych jest częścią Muzeum Regionalnego w Lubeni, posiadającego ponad 3000 eksponatów związanych z historią i kulturą wsi rzeszowskiej, w tym znaleziska archeologiczne, stare fotografie, narzędzia, dokumenty. Są one prezentowane razem
z kolekcją strachów.

Adres:
Sołonka
36-042 Lubenia

 

 

Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku

Muzeum Ziemi Leżajskiej znajduje się w centrum miasta Leżajska w XVIII wiecznym Dworze Starościńskim. Główna ekspozycja, ukazuje historię, tradycję, kulturę, życie codzienne, czasy wojen i przemian społeczno-gospodarczych, zachodzących na Ziemi Leżajskiej na przestrzeni wieków. Ekspozycja przedstawia przeplatające się wspólne losy mieszkańców Ziemi Leżajskiej na przestrzeni wieków.

Nieodłącznie w historię Leżajszczyzny wpisane jest również zabawkarstwo, które swoją tradycją sięga XVIII wieku. Zabawki drewniane robione ręcznie takie jak: pukawki, fujarki, samochody, grzechotki, motyle i ptaki klaskające skrzydłami czy dziobiące kurki i koguty są częścią głównej ekspozycji muzeum.

Z ziemią leżajską związane jest browarnictwo , które swoją bogatą tradycją sięga roku 1525. W tym właśnie roku Zygmunt I Stary nadaje przywilej warzenia piwa oraz zezwala na budowę pierwszego browaru przy Dworze Starościńskim. Ekspozycja Browarnictwa znajdująca się w oficynie płn – wsch Zespołu Dworu Starościńskiego, przedstawia historię piwa, proces jego produkcji, eksponaty związane z piwowarstwem oraz kufle, etykiety i nagrody które zdobył leżajski browar. Zwiedzający mają okazje obejrzeć film przedstawiający bogatą historię browaru i ziemi leżajskiej.

Adres:
Muzeum Ziemi Leżajskiej
ul. Mickiewicza 20 A
37 - 300 Leżajsk
tel. 17-240-22-35

 

Muzeum Archidiecezjalne im.Bł. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa


Muzeum istnieje od 1902 roku. Prezentuje sztukę sakralną.
Wystawiane są też ekspozycje czasowe.

Adres:
Plac Czackiego 2 (II piętro)
37-770 Przemyśl
tel. 16 678 27 92

 

Muzeum Towarzystwa Jezusowego w klasztorze ojców jezuitów

Jest to założone przez jezuitów muzeum sztuki sakralnej i rzemiosła artystycznego XVI–XX w. Kolekcje ukazują kulturę estetyczną jezuitów. Wśród ekspozycji znajdują się zbiory malarstwa olejnego, rzeźby, złotnictwa i rękodzieła artystycznego oraz bogata kolekcja szat liturgicznych. Muzeum może się poszczycić kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, namalowaną przez Franciszka Śniadeckiego w 1613 r. Wystawiane tu są także kolekcje związane z pracą misyjną polskich jezuitów w Afryce, Azji, Australii i Oceanii oraz w obu Amerykach. Godny uwagi jest również ciekawy zbiór szopek bożonarodzeniowych pochodzących z wszystkich kontynentów. Najstarsze z nich liczą przeszło sto lat.

Adres:
Stara Wieś 778
36-200 Brzozów
tel. 13 44 40 760

 

Muzeum Tadeusza Kantora - Wielopole Skrzyńskie

Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim mieści się w budynku starej plebani, gdzie w 1915 urodził się Kantor - malarz, scenograf, jeden z największych twórców awangardy XX w., założyciel Teatru Cricot 2 w Krakowie. Wystawa muzealna przedstawia historię rodziny artysty i jej związki z Wielopolem Skrzyńskim. W Muzeum mieszczą się pamiątki z jego dzieciństwa, korespondencja, rękopisy oraz rekwizyty z najbardziej znanych przedstawień artysty: Wielopole, Wielopole oraz Umarła klasa. W muzealnej bibliotece można zapoznać się z książkami i pracami poświęconymi artyście oraz jego twórczości, regionalne dokumenty dotyczące Wielopola i okolic, publikacje dotyczące lokalnych zabytków i pomników.

Adres:
Muzeum Tadeusza Kantora
39-110 Wielopole 242
tel.17 77 88 451

 

Muzeum Cerkiew Obronna w Posadzie Rybotyckiej

Cerkiew w Posadzie jest najstarszą w Polsce murowaną cerkwią obronną z XV wieku. Usytuowana jest na naturalnym wzniesieniu terenu, na skraju wsi. We wnętrzu zobaczyć można zachowane fragmenty XVII-wiecznej polichromii, a także ryte w tynku napisy w języku łacińskim i ruskim oraz daty m. in.: 1506, 1514 pozostawione przez pielgrzymów.

Adres:
Pl. Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl
tel.16 679 30 00Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie

Muzeum na obecnie siedzibę w budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 4, w adaptowanych do tego celu pomieszczeniach piwnicznych.
Dyrektorem muzeum jest Ks. mgr Franciszek Dziedzic.
Jest ono czynne w czwartki i piątki.
W muzeum zgromadzono szereg eksponatów z diecezji.

Adres:
Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
tel. 17 852 44 19

 

 

Rzeszów

 

Zamek Lubomirskich
Zamek jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów zabytkowych Rzeszowa Budowę zamku rozpoczął pod koniec XVI w. Mikołaj Spytek Ligęza. Obecny wygląd zawdzięcza ostatniej przebudowie na przełomie XIX i XX w. Obecnie w zamku mieści się Sąd i Prokuratura.

Letni Pałac Lubomirskich
Wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w. przez Tylmana z Gameren, rozbudowany w połowie XVIII w. przez K.H. Wiedemanna, przebudowany w 1904 r. Dawna letnia rezydencja Lubomirskich, odnowiona w latach 1981-1985. Od 2002 roku budynek dzierżawił Uniwersytet Rzeszowski.

Wille secesyjne
Aleję Pod Kasztanami tworzą trzy malowniczo usytuowane wille, powstałe w niewielkich odstępach czasu począwszy od ok. XIX w. Jest to interesujący przykład architektury willowej z dekoracyjnym wykorzystaniem muru szachulcowego w górnej partii budynku.

Kościół Farny p.w. św. Stanisława i św. Wojciecha
Na pocz. XVI w. kościół został otoczony ziemnym wałem, później zniszczony przez pożar w 1621 r. i odbudowany w 1623 r. staraniem Mikołaja Spytki Ligęzy. Wyposażenie kościoła jest różnorodne, pochodzące przeważnie z XVIII w. Przy kościele wznosi się wysoka, kwadratowa wieża-dzwonnica, barokowa, przykryta kopulastym hełmem, wybudowana w XVII w.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego
Pomnik Czynu Rewolucyjnego, autorstwa Mariana Koniecznego, wzniesiony w 1974 r., nosi także nazwę Pomnika Walk Rewolucyjnych. Poświęcony jest walkom o wolność, toczonym na Rzeszowszczyźnie.

Zespół Klasztorny Bernardynów
Klasztor Bernardynów powstał w pierwszej połowie XVII w. W prezbiterium znajdują się pamiątki rodziny Ligęzów. W sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – Patronki Rzeszowa – znajduje się późnogotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1513 r. W 2008 r. otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej i Szajna Galeria
P
ierwszy profesjonalny teatr dramatyczny w Rzeszowie, założony w 1944 r. jako Teatr Narodowy Ziemi Rzeszowskiej Co roku organizowane są w nim Rzeszowskie Spotkania Teatralne. W Teatrze im. W. Siemaszkowej, w specjalnie przygotowanej galerii, umieszczono stałą ekspozycję prac Józefa Szajny.

Synagoga Staromiejska
Stanowiła bastion w systemie obronnym Rzeszowa.
W czasie okupacji jej wnętrze zostało doszczętnie zniszczone i ogołocone. W lecie 1942 r. Niemcy urządzili skład mebli
po wywiezionych Żydach, natomiast w 1945 r. zawaliły się sklepienia. B
udynek przekazano na siedzibę Archiwum Państwowego.

Synagoga Nowomiejska
Z
ostała wzniesiona w latach 1705-12. W konsekwencji wielkiego pożaru z 1842 r. synagoga przeszła zasadniczą przebudowę. W czasie okupacji hitlerowskiej jej wnętrze zostało doszczętnie zniszczone i ogołocone. W lecie 1942 r., została zamieniona przez Niemców na stajnię, a następnie na skład i magazyn. W 1944 r. w trakcie odwrotu wojsk niemieckich została podpalona przez opuszczające miasto oddziały. W 1964 r. została odbudowana. Obecnie w budynku ma swoją siedzibę Biuro Wystaw Artystycznych.

Teatr Maska i Muzeum Dobranocek
Teatr Maska jest profesjonalnym teatrem lalki i aktora. W wydzielonych pomieszczeniach znajduje się Muzeum Lalek Teatralnych. W budynku Teatru ma swoją siedzibę jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek z wyjątkową kolekcją pamiątek z popularnych animacji dla dzieci, powszechnie nazywanych dobranockami.

Rzeszowska Fontanna Multimedialna
Główną atrakcją kompleksu fontann są tańczące w rytm muzyki strumienie wody. Największym zainteresowaniem cieszą się pokazy specjalne, prezentowane w sobotnie wieczory. Spektakle, będące połączeniem muzyki, światła i wody, można podziwiać codziennie od maja do października.

Most im. Tadeusza Mazowieckiego
Posiada drugi co do wysokości pylon w Polsce (108,5 m). Został też uznany za najpiękniejszy obiekt tego typu w kraju.

Park Papieski
Został założony jako upamiętnienie wizyty w Rzeszowie papieża św. Jana Pawła II w 1991 roku

Rynek
Centralnym placem Starówki jest Rynek z Ratuszem i studnią z XVII w. Trzy pierzeje zabudowane są kamienicami, które w ciągu wieków ulegały przebudowom. Znajdują się w nich hotele, restauracje, kluby, puby, muzea, różne instytucje. Najokazalszą budowlą w Rynku jest Ratusz stojący samotnie w narożu zachodniej pierzei. Początki jego powstania sięgają końca XVI w.

 

Podziemna Trasa Turystyczna "Rzeszowskie Piwnice"
Trasa o długości 369 m, przebiega pod kamienicami i płytą Rynku. Obejmuje 25 piwnic i 15 korytarzy, sięgających 10 m w głąb ziemi. Można tu obejrzeć relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, tajemne przejścia.

 

Dawny Konwent Pijarów
Centralne miejsce w Zespole Popijarskim zajmuje kościół pw. Św. Krzyża. Jest jednonawową świątynią z dwiema wieżami w fasadzie oraz kaplicą od strony północnej. W prezbiterium, przy wejściu do zakrystii, znajduje się mauzoleum rodu Lubomirskich. W budynku klasztornym znajduje się Muzeum Okręgowe, posiadające bogate zbiory z zakresu sztuki, historii, etnografii i archeologii, eksponowane w formie stałych ekspozycji.Przemyśl

 

Stary Rynek
Najlepiej zachowane i odrestaurowane kamienice z XVI i XVII wieku znajdują się w pierzei południowej. W pierzei północnej znajduje się budynek Urzędu Miejskiego. W samym środku rynku naprzeciw Urzędu Miasta mieści się fontanna z niedźwiadkiem z 1964 roku. Po zachodniej stronie rynku usytuowany został pomnik Dobrego Wojaka Szwejka.

Zniesienie i Kopiec Tatarski
Usypany jest w kształcie podłużnego trójkąta o owalnej podstawie. Legenda mówi o pokonaniu w 1 połowie XVI w. w tym miejscu Tatarów. Podczas walk zginął chan i w miejscu jego śmierci usypano kopiec-pomnik. Wzgórze na pamiątkę zwycięstwa nazwano "Zniesienie", a na kopcu ustawiono kapliczkę św. Leonarda.

 

Muzeum Dzwonów i Fajek
Na ekspozycji znajdują się historyczne i współczesne dzwony i inne przedmioty ludwisarskie oraz historyczne i współczesne fajki. Dopełnienie wystawy stanowią tablice poglądowe obecnie działających ludwisarni oraz warsztatów fajkarskich.

 

Całoroczny tor saneczkowy
Całoroczny tor saneczkowy znajduje się obok stoku narciarskiego. Długość zjazdu wynosi 350 m, różnica poziomów 38 m, średnie nachylenie 10,8 %, maksymalna prędkość zjazdu 11 m/s. Został on oddany do użytku w 2006 r.

Zamek Kazimierzowski
Zbudowany przez Kazimierza Wielkiego pochodzi z XIV wieku. Przebudowany w XVI wieku przez starostę przemyskiego Piotra Kmitę oraz w XVII wieku przez Marcina Krasickiego. W XVIII wieku zamek uległ znacznej rozbiórce. Zaniedbany zamek dopiero w XIX i XX wieku odzyskał zainteresowanie władz miasta. Został całkowicie zrekonstruowany.

Muzeum Ziemi Przemyskiej
Założone w 1909 r przez działaczy społecznych jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
W dniu 10 kwietnia 1910 r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej ekspozycji, na którą składała się prywatna kolekcja Kazimierza i Tadeusza Osińskich oraz liczne eksponaty ofiarowane przez społeczeństwo. W 1921 r. przyjęło nazwę Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

 

Arboretum Bolestraszyce
Arboretum w Bolestraszycach istnieje od 1975 r. Założono je w miejscu dawnej dworskiej posiadłości. W latach 1846-1855 mieszkał tu, gospodarował i tworzył malarz Piotr Michałowski.
W ogrodzie rosną m.in. cisy, magnolie, derenie jadalne, metasekwoje chińskie. Spośród ok. 2 tys. drzew owocowych 600 jabłoni to w dużej części dawne odmiany. W ogrodzie zgromadzono także ok. 70 gatunków roślin znajdujących się w polskiej czerwonej księdze roślin zagrożonych wyginięciem.

 

Twierdza Przemyśl
Położony w miejscu ważnych przepraw na Sanie Przemyśl zaczęto fortyfikować w 1854 r. W latach 80. XIX w. zaczęto wznosić potężne forty artyleryjskie. Ciągły rozwój techniki wojennej wymuszał na projektantach twierdzy budowę nowoczesnych fortyfikacji o coraz masywniejszych ścianach i stropach z żelbetonu.

Kościół i klasztor karmelitów

Późnorenesansowy XVII-wieczny klasztor karmelitów bosych położony przy ulicy Karmelickiej. Usytuowany na wzgórzu, jako jedna z najwyżej położonych przemyskich świątyń, obok Zamku Kazimierzowskiego dominuje w panoramie starej, prawobrzeżnej części miasta. Obok katedry, uważany za najsłynniejszy kościół Przemyśla.

Dworzec PKP
Budynek dworca został wzniesiony w XIX wieku przy okazji uruchomienia połączenia kolejowego między Lwowem i Krakowem, W roku 1895 został przebudowany w stylu neobarokowym. Remontowany w okresie między wojennym,a także w latach 50-tych i 60-tych, również w latach 1988-1995 oraz w roku 2010 zakończono gruntowną renowację obiektu.

 

Krosno

Centrum Dziedzictwa Szkła
Interaktywne centrum turystyczno-kulturalne ukazujące tradycję hutnictwa szkła oraz szklanej twórczości. Można w nim uczestniczyć w procesach tworzenia, zdobienia i obróbki szkła. Zawiera ekspozycję najpiękniejszych dzieł ze szkła.

 

Muzeum Rzemiosła
Ekspozycje ukazują dzieła rzemiosła Polski południowo-wschodniej. Mają formę pracowni rzemieślniczych, w tym szewskiej, zegarmistrzowskiej, bednarskiej itp. Zbiory obejmują również dokumenty rzemieślnicze z XVIII-XX wieku.

 

Muzeum Podkarpackie
Znajdują się w nim ekspozycje tematyczne. Zwiedzanie obejmuje podziemia z dawnymi miejskimi murami. Muzeum dysponuje też elementami wykopalisk archeologicznych takich jak plany, mapy, skany dokumentów. Charakterystyczna jest ekspozycja lamp naftowych.

 

Kościół Franciszkanów
Jest to najstarszy kościół w Krośnie istniał już w XIII wieku.

Najstarszymi jego zabytkami są nagrobki szlacheckie. W ołtarzu widnieje obraz Matki Boskiej Murkowej słynący z łask i mocy uzdrawiających.

 
Magurski Park Narodowy
Utworzony w 1995 roku. Park leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w samym sercu Beskidu Niskiego. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej. Tereny Magurskiego Parku Narodowego pełnią kluczową rolę ekologiczną, stanowiąc pomost pomiędzy innymi chronionymi obszarami polskich Karpat Zachodnich i Karpat Wschodnich.

 

Rymanów Zdrój

Kościół Św. Wawrzyńca z 1779 roku 
W
ybudowany w stylu późnobarokowym w latach 1779-1781, w jego ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący, namalowany na desce, obraz Matki Boskiej Bolesnej. Na wzniesieniu, za kościołem, właściciele Rymanowa Anna i Stanisław Potoccy założyli w XIX wieku Kalwarię zwaną powszechnie Rymanowską.

 

Dwór Potockich z XIX wieku
Dwór wzniesiony w 1826 roku. Dwór od 1873 roku należał do Stanisława i Anny z Działyńskich Potockich, założycieli Rymanowa Zdroju. W najbliższym otoczeniu dworu rosną jesiony wyniosłe, lipy, jałowce, klony, jawory, W parku dominują graby. Najciekawsze w drzewostanie są derenie jadalne.

 

Ruiny Synagogi
Synagoga – wzniesiona w l połowie XVII wieku, jest najstarszą świątynią żydowską
na Podkarpaciu. Zbudowana z kamieni rzecznych, piaskowca i cegły, była wkomponowana w system murów miejskich Rymanowa. Synagoga jest orientowana, to znaczy, że ściana ołtarzowa jest zwrócona na wschód, w stronę Jerozolimy.

 

Iwonicz Zdrój


Uzdrowisko
Iwonicz Zdrój to jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych uzdrowisk w Polsce, liczące 425 lat tradycji. Naturalnymi środkami leczniczymi są tutaj wody mineralne i borowina, a leczy się głównie choroby reumatyczne, choroby układu trawiennego i oddechowego oraz narządy ruchu.

 

Horyniec Zdrój
Dawny Pałac Książąt Ponińskich właścicieli Horyńca, przebudowany przez architekta Teodora Talowskiego w latach 1905-1912

 

Dawny teatr dworski
Wzniesiony w latach 1843-1846r. przez Leandra Ponińskiego - budynek późnoklasycystyczny. Co roku odbywa się tutaj znana w kraju „Biesiada Teatralna”- Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych Małych Form.

 

Zamek Kamieniec
Kamieniec to warownia obronna z XIV w. położona na skalnym wzgórzu, na skraju Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, jest jednym z najpiękniejszych przykładów połączenia budowli z krajobrazem. Na terenie ruin zamkowych usytuowane jest Muzeum Zamkowe, Sala tortur, Pracownia Ceramiki Zamkowej.

  

Kategoria: