Szlak Kolonizacji Józefińskiej

Jacek Łeszega

 

Szlak Kolonizacji Józefińskiej – Przygotowanie

 

Wspólnie z burmistrzem Ustrzyk Dolnych podjąłem działania w sprawie utworzenia Szlaku Kolonizacji Józefińskiej. Ustaliliśmy wstępną koncepcję, burmistrz podjął działania w celu spotkania się w tej sprawie z przedstawicielami Ambasady Niemiec i Austrii, natomiast ja zająłem się sprawą merytoryczną i techniczną. Po uzgodnieniach z ambasadami pojechaliśmy na rozmowy do Warszawy. Oprócz spraw związanych ze Szlakiem Kolonizacji Józefińskiej poruszaliśmy w Instytucie Słowackim i Węgierskim temat udziału przedstawicieli instytutów w Karpackim Jarmarku Turystycznym.

21 lutego 2017 roku spotkaliśmy się z Panem Milanem Novotnym, Radcą Ambasady Republiki Słowackiej w Polsce, który jest jednocześnie dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie. Rozmawialiśmy o zaangażowaniu Instytutu i Ambasady Republiki Słowackiej w Karpackim Jarmarku Turystycznym. Warto przypomnieć, że jednym z celów Jarmarku jest promocja kultury i turystyki Karpat, w tym m. in. słowackich Karpat. Pan Dyrektor pozytywnie odniósł się do propozycji delegacji z Ustrzyk i już w lipcu będzie można jeszcze bliżej poznać kraj naszych sąsiadów w trakcie Karpackiego Jarmarku Turystycznego.

Również tego dnia w Warszawie doszło do spotkania z Panem Ministrem Martinem Meisel, Radcą Ambasady Republiki Austrii w Polsce, który jest jednocześnie dyrektorem Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Głównym tematem rozmowy było planowane utworzenie przez gminę Ustrzyki Dolne oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji nowego "Szlaku Kolonizacji Józefińskiej". Warto podkreślić, że w ustrzyckiej gminie cztery osady powstały w czasie wspomnianej kolonizacji. Te osady to Bandrów Kolonia (1783 r.), Siegenthal na gruntach Berehów Dolnych (1788 r.), Steinfels na gruntach Stebnika (1784 r.) oraz Obersdorf na gruntach obecnie części Krościenka (1784 r.). Pan Minister zapewnił, że Ustrzyki Dolne mogą liczyć na pomoc przy organizacji nowego szlaku, który jest częścią austriackiej historii.

W dniu 22 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia "Szlaku Kolonizacji Józefińskiej" doszło
do spotkania delegacji ustrzyckiej z Panem Friedem Nielsenem, Radcą Ambasady, który jest Kierownikiem Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Jak stwierdził w trakcie spotkania Pan Minister plany gminy Ustrzyki Dolne wpisują się
w działania Ambasady w Roku Reformacji. Zadeklarował również pomoc organizacyjną
i finansową przy przygotowaniu tego szlaku.

Kolejne owocne spotkanie miało miejsce w Węgierskim Instytucie Kultury im. Balassiego
w Warszawie. Radca Ambasady Republiki Węgierskiej w Polsce, Dyrektor dr Janos Tischler pozytywnie odniósł się do zaangażowania Instytutu w promocję kultury węgierskiej w trakcie Karpackiego Jarmarku Turystycznego i zadeklarował wsparcie w tej inicjatywie.

 

 

Następnym etapem było opracowanie całościowe koncepcji szlaku, przygotowanie pism o patronat i dalsze prace nad wsparciem ze strony konsulatów. Otrzymaliśmy takie wsparcie od Konsula Generalnego Konsulatu Republiki Austrii w Krakowie, który zadeklarował pomoc przy tym przedsięwzięciu. Jednocześnie utrzymuję ścisły kontakt z panią profesor Brygidą Helbig, która zadeklarowała pomoc i dostarcza mi materiały do utworzenia szlaku oraz do powstającego w Izbie Regionalnej Działu Kolonizacji Józefińskiej. Przygotowałem wniosek o dofinansowanie działania. Wcześniej udałem się w teren, aby sprawdzić możliwości wykonania takiego szlaku. Wkrótce podejmiemy działania doprowadzające do uporządkowywania cmentarzy ewangelickich.

 

 

Kategoria: