Jacek Łeszega

Informacja na temat wyznaczenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową w pobliżu szpitala powiatowego

 

W związku ze staraniami o wykonanie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 84
w pobliżu szpitala przy wejściu na szczyt Orlik załączam pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Od szpitala przez drogę krajową w kierunku na szczyt Orlik biegnie niebieski szlak spacerowy wyznakowany w 1993 roku. Gestorem szlaków jest Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji podjęli starania o wykonanie przejścia dla pieszych w związku z dużym ruchem samochodowym oraz ewentualnym niebezpieczeństwem wynikającym z przemieszczania się w tamtym terenie. Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole prosimy o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych przy przechodzeniu przez drogą krajową nr 84 przy wejściu na szczyt Orlika.

Z poważaniem

Jacek Łeszega

Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji

w Ustrzykach Dolnych

Jacek Łeszega

 

  Ustrzyki Dolne nazywane są stolicą Bieszczad i zimową stolicą Podkarpacia, tegoroczne ferie zimowe potwierdzają, że turyści chętnie zaglądają do naszego miasta i zostają u nas na dłużej. Większość obiektów noclegowych zarówno dużych, jak i mniejszych określa zimę 2017 jako udaną.